Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

A. Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden

1. Inschrijven voor een cursus gebeurt met het inschrijfformulier van Dogs in Mind, of via de website www.dogsinmind.be, en wordt eventueel besproken bij de eerste privéles.

2. Inschrijven voor een cursus verplicht tot betaling.

Betaling gebeurt bij inschrijving of voor aanvang van de cursus/consult via overschrijving of contant.

Inschrijving voor workshops en lezingen moeten voldaan zijn ten laatste op de vervaldag vermeld op het betalingsverzoek.
 

3. Wisselen van afspraak of les is alleen mogelijk na overleg.

4. Dogs in Mind kan steeds beslissen om de toegang of deelname aan een evenement te weigeren op basis van een risicoanalyse van de hond in functie van mogelijke gedragsproblemen naar mensen en of honden toe. Deze beslissing is bindend.

 

B. Annulering cursussen/lessen/workshops/lezingen

1. Een cursus annuleren kan enkel telefonisch of via e-mail.

2. Betaalde les- en cursusgelden worden niet terugbetaald, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn waardoor u de cursus niet kunt (ver)volgen. Dit uitsluitend in overleg met, en ter beoordeling van Dogs in Mind.

Bijzondere voorwaarden annuleren voor workshop of lezing:

 • Annuleren tot 2 weken voor aanvang: is kosteloos.
 • Annuleren tot 1 week voor aanvang: 50% wordt teruggestort.
 • Daarna is geen terugstorting mogelijk.

In overleg met Dogs in Mind kan u opteren om een andere persoon uw plaats te laten innemen.

Bijzondere voorwaarden annuleren voor speurlessen:

 • Annuleren tot 48u voor aanvang: is kosteloos.

3. Het niet volgen van de cursus of een deel daarvan is geen reden voor terugbetaling.

4. De cursus is enkel overdraagbaar aan derden na goedkeuring van Dogs in Mind. 

 

C. Afmelding van lessen

1. Een individuele les kan enkel worden afgezegd minstens 24 uur voor de aanvang ervan. Dit gebeurt uitsluitend telefonisch of per mail waarbij u uw naam, de naam van de hond en de lestijd meegeeft. Dit met uitzondering van de speurlessen (minstens 48uur voor aanvang).

2. Niet (tijdig) afgezegde lessen vervallen.

3. Lessen vinden altijd plaats tenzij deze door de Dogs in Mind worden afgezegd.

4. Mededelingen over wijzigingen en/of annuleringen gebeuren via e-mail. Cursist wordt geacht zichzelf hiervan op de hoogte te stellen door de e-mail te checken, of door zichzelf telefonisch te informeren.

5. Indien cursist (zonder opgave van reden) 3 achtereenvolgende lessen niet op de cursus is verschenen, vervalt het recht op het volgen van de resterende lessen.

 

D. Geldigheid van de lessenreeksen

Om een optimaal resultaat te verkrijgen is het belangrijk om regelmatig te oefenen en vrij aansluitend naar de les te komen. Daarom dienen lespakketten tijdig opgenomen te worden:

Puppycursussen:

 • Puppy basistraining: het volledige lespakket volgen binnen de 7 weken vanaf de eerste les
 • Puppy gehoorzaamheidstraining: het volledige lespakket te volgen binnen de 12 weken vanaf de eerste les
 • Puppy comfortzone: het volledige lespakket volgen binnen de 18 weken vanaf de eerste les
 • Puppy vipbehandeling: het volledige lespakket volgen 18 weken vanaf de eerste les

Lessenpakketten:

 • Pakket van 5 lessen: het volledige lespakket volgen binnen 8 weken vanaf de eerste les
 • Pakket van 10 lessen: het volledige lespakket volgen binnen 16 weken vanaf de eerste les
 • Basiscursus voor honden ouder dan 14 weken: het volledige lespakket te volgen binnen de 12 weken vanaf de eerste les

 

E. Algemene regels met betrekking tot de trainingen

1. Het deelnemen aan de activiteiten en het betreden van het cursusterrein zijn geheel op eigen risico van zowel cursist als hond.

2. Dogs in Mind is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel die door cursist en/of hond wordt aangericht op of rond de trainingslocatie.

3. De deelnemende hond draagt een (niet-slippende) halsband of (niet-corrigerend) hondentuig aan een gewone lijn van 1.50 - 1.80 meter. Alle andere hulpmiddelen zoals slipketting etc. zijn niet gewenst.

4. Bij Dogs in Mind mogen kinderen onder de 16 jaar deelnemen aan de lessen, mits onder toezicht, begeleiding en verantwoording van een volwassene. De combinatie kind - hond moet passend zijn om de veiligheid van iedereen te waarborgen.

5. In verband met de veiligheid dienen kinderen te allen tijde onder toezicht van de ouder te blijven.

6. Om besmettingsrisico tegen te gaan, vragen wij om zieke honden thuis te laten. De cursist kan wel zelf naar de cursus komen om niets van de lesstof te missen.

 

F. Reglement van orde

1. Cursist dient minimaal 5 minuten voor aanvang van de les op de trainingslocatie aanwezig te zijn.

2. Honden dienen voor aanvang van de les goed te zijn uitgelaten.

3. Het is niet toegestaan dat uw hond zich ontlast (of markeert) op of rond het gebouw.

Mocht dit wel gebeuren dan ruimt cursist dit op en deponeert het zakje in de hiervoor aanwezige vuilnisbak.

4. Om de veiligheid te garanderen zijn de honden altijd aangelijnd tenzij de instructeur dit anders aangeeft. Honden mogen nooit onbeheerd worden achtergelaten.

G. PRIVACY

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Dogs in Mind. U dient zich ervan bewust te zijn dat Dogs in Mind niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Dogs in Mind respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

INZAGE IN UW GEGEVENS

We bieden onze klanten en contacten de mogelijkheid om hun gegevens te bekijken en waar nodig aan te passen of zich volledig uit te schrijven, die knop vind je onderaan onze nieuwsbrieven. U kan ook een mail sturen naar lies@dogsinmind.be met die vraag, dan halen we u uit het mailingsbestand.

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Dogs in Mind of die van een derde partij.

Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren.

Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Dogs in Mind of die van een derde partij.

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze bezoekers, zodat wij onze diensten beter kunnen afstemmen op de behoeftes en noden van onze klanten en contacten in het algemeen.

DOELEINDEN

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

DERDEN

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze collega's zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

KEUZES VOOR PERSOONSGEGEVENS

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

AANPASSEN/UITSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

Onderaan iedere (e)mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.